8-ми МАРТ во БУКУРЕШТ со ДВОРЦИТЕ на ТРАНСИЛВАНИЈА

Бидете и Вие дел од едно 8-мо мартовско патување и посетете ги убавините на Романија по најниски цени со  Т.А. ВЕЛ – ЈАН бр. 1

БУКУРЕШТ со ДВОРЦИТЕ на ТРАНСИЛВАНИЈА

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply